Home Tags 9 dots kolam

Tag: 9 dots kolam

9 Dots Kolam – Kolam are drawn with 9 dots as base either a dot kolam or sikku can be drawn.

Muggulu, small kolam, simple, rangavalli

Flower Kolam-15

chikku, sikku, muggulu, rangavalli

Come Margazhi

Muggulu, rangavalli, dot kolam, chikku kolangal

Sikku Kolam -96

Muggulu, rangavallika, small kolam, daily kolam, dot kolam

Sikku Kolam – 92

Chukkala Muggulu, Rangavalli, Small

Sikku Kolam – 86